تعداد مقالات: 170
52. ساخت وتحلیل داربست ساخته شده به وسیله الگوی خرپای سه بعدی و روش پرینت سه بعدی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 30-40

مسعود شیرزاد؛ علیرضا فتحی؛ سید محمود ربیعی


54. بررسی خرابی های یاتاقان لغزشی با FMEA و بهبود عمر سایشی با مدلسازی به کمک FEM

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 30-53

محمد ریاحی؛ سید مصطفی مطلوبی؛ نغمه جعفریان


56. توسعه یک رابطه برای محاسبه نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز مدفون

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 64-86

امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض


61. شناسایی رفتار رانندگی مصرف کنندگان مواد محرک آمفتامین در فرآیند تعقیب خودرو به کمک روش فازی- عصبی تطبیقی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-67

علی نحوی؛ علیرضا خدایاری؛ مسعود حاجی رسولی؛ سمیرا تیموری؛ سعید صالحی نیا؛ احمد دهقانزاده؛ علی نیک نژاد


62. بررسی میدانی و تحلیلی اثر عوامل محیطی بر عملکرد برجهای خنک‌کن خشک هلر از دیدگاه اقتصادی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 68-82

محمدعلی اردکانی؛ فواد فرحانی؛ محسن مزیدی


63. بهینه سازی اندازه و شکل خرپاهای دوبعدی با درنظر گرفتن چندین تابع هدف به روش NSCSS

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 40-54

سیدسعید حسینی؛ علی قدوسیان؛ رحمت الله رحمانی


64. شبیه سازی عددی موتورهای احتراق تراکمی سوخت همگن (HCCI) پاشش مستقیم با سوخت گاز طبیعی و دیزل

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-80

علیرضا ساعتچی نوبری؛ کورش عطاریان؛ مسعود یحیایی؛ امین میرزامحمد؛ حسین قماشی


67. عملکرد سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم زانوی مصنوعی شش‌میله‌ای

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 43-55

نرجس قائمی؛ مرتضی دردل؛ محمدحسن قاسمی؛ حسن ظهور


69. تحلیل فرکانسی دنباله ایرفویل نوسانی مجهز به فلپ گارنی با استفاده از سیم داغ

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-54

فریبا اجلی؛ مژگان قرا‌خانلو؛ محمود مانی


70. مطالعه ی رفتار ضربه گیرهای مکانیکی دولوله ای- موازی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-51

سعید شریفی؛ محمود شاکری؛ هادی ابراهیمی فخاری؛ رضا معصومی‌آسیابی


71. ارزیابی ترمواکونومیکی سیستم ذخیره ساز انرژی خورشیدی در گلخانه به منظور کاهش مصرف سوخت

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-61

طاهر شاهی؛ محمود فرزانه گرد؛ احمد عرب‌کوهسار؛ عبدالامیربک خوشنویس؛ محمد قلی‌زاده مقدم


73. مقایسه مدل‌های پیش‌بینی پارامترهای امواج انفجاری ابر هوا- سوخت

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 55-75

گلناز بشیری زاهد؛ کیومرث مظاهری


75. ارائه یک الگوریتم جدید برای تشخیص احساس گوینده برای تعامل انسان و ربات

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 92-109

علی نیک نژاد؛ علی غفاری؛ علیرضا خدایاری