نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی افت فشار توری محافظ در تونل باد عمودی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-38

محمد علی اردکانی


2. بررسی تجربی تأثیر دیفیوزر بر عملکرد فن

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 24-42

محمد علی اردکانی