نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت وتحلیل داربست ساخته شده به وسیله الگوی خرپای سه بعدی و روش پرینت سه بعدی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 30-40

مسعود شیرزاد؛ علیرضا فتحی؛ سید محمود ربیعی