نویسنده = �������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خرابی های یاتاقان لغزشی با FMEA و بهبود عمر سایشی با مدلسازی به کمک FEM

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 30-53

محمد ریاحی؛ سید مصطفی مطلوبی؛ نغمه جعفریان