نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر انتقال فاز بر ارتعاشات آزاد و اجباری محرکهای حافظ شکل با مدلسازی تیر تیموشنکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.30506/ijmep.2021.527412.1779

سید احمد تجلی؛ ناهید انتشاری