نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. دفع ارتعاشات مسئله سیال - سازه با استفاده ازتئوری کنترل مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30506/ijmep.2021.135250.1723

علی نجفی اردکانی؛ مهدی خاکپور؛ افشین زین الدینی