نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. کنترل سیستم تعلیق فعال آشوبناک خودرو با کمک الگوریتم کنترلی فازی-لغزشی فیدبک تاخیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.129146.1704

یاور نورالهی گلوجه؛ مهدی ابطحی