نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه پارامتریک بازیابی گرما از سلول تست موتور با بکارگیری سیکل رانکین با سیال آلی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 6-22

فرزاد محمدخانی؛ ناصر شوکتی؛ نوید فرخی؛ فرامرز رنجبر


2. بررسی تاثیر مشخصه های دمایی بازیافت گرما بر عملکرد اگزرژواکونومیک سیکل ترکیبی توربین گازی مدولار راکتور هلیوم/سیکل رانکین آلی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 6-24

ناصر شوکتی؛ فرزاد محمدخانی؛ مرتضی یاری؛ سیدمحمد سیدمحمودی؛ سیدفرامرز رنجبر