نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد کولرهای هوایی با استفاده از آشفته ساز جریان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 107-124

سیروس صائب؛ محمدرضا جعفری نصر؛ محمد قدیمی