نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتعاشات واداشته از حرارت در تیرها با در نظر گرفتن اینرسی دورانی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 108-126

محمدرضا یعقوبی؛ یاسر کیانی