نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتعاشات غیرخطی ورق چندلایه مرکب با استفاده از دو روش تحلیلی تقریبی

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 16-39

امیر لطف‌آور؛ حسین رفیعی پور؛ صغری حمزه شلمزاری؛ طاهره محمدی