نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی اندازه و شکل خرپاهای دوبعدی با درنظر گرفتن چندین تابع هدف به روش NSCSS

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 40-54

سیدسعید حسینی؛ علی قدوسیان؛ رحمت الله رحمانی