نویسنده = ���� ������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل خواص وابسته به دمای تیرهای ساندویچی با رویه های هدفمند تحت بارهای موضعی

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-103

یونس محمدی؛ محسن بت ‏شکنان دهکردی