نویسنده = ������������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی موتورهای احتراق تراکمی سوخت همگن (HCCI) پاشش مستقیم با سوخت گاز طبیعی و دیزل

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-80

علیرضا ساعتچی نوبری؛ کورش عطاریان؛ مسعود یحیایی؛ امین میرزامحمد؛ حسین قماشی