نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فرکانسی دنباله ایرفویل نوسانی مجهز به فلپ گارنی با استفاده از سیم داغ

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-54

فریبا اجلی؛ مژگان قرا‌خانلو؛ محمود مانی