نویسنده = ����������������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی رفتار ضربه گیرهای مکانیکی دولوله ای- موازی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-51

سعید شریفی؛ محمود شاکری؛ هادی ابراهیمی فخاری؛ رضا معصومی‌آسیابی