نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مدل‌های پیش‌بینی پارامترهای امواج انفجاری ابر هوا- سوخت

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 55-75

گلناز بشیری زاهد؛ کیومرث مظاهری