نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تاثیر شیارشدگی بر رفتار مکانیکی بستر آسفالت تحت بارگذاری متحرک

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-52

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی؛ حمید شهسواری؛ روزبه اقبالپور


2. مطالعه خمش هیدروژل‌های حساس به PH در تیر دارای خواص گرادیانی

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 116-131

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی