نویسنده = ���� ���������� ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سایز و استخراج الگوی بهره‌برداری بهینه یک سیستم CCHP از منظر اقتصادی برای یک پردیس مسکونی واقع در شهر اهواز

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 114-132

سیدمحمدجواد آل محمد؛ سمیه یعقوبی؛ سیدحمیدرضا آل محمد