نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار پس از تسلیم استخوان کورتیکال در آزمایش فروروی نانو با استفاده از روش اجزاء محدود اویلر-لاگرانژ دلخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.117538.1656

بابک ثقفی؛ مجید قریشی؛ کیوان نارویی