نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از داده GPS و فیلتر کالمن مکعبی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 56-79

10.30506/ijmep.2020.97936.1488

سید موسی ایتی؛ داود رضائی؛ محمد حسن سیامک