نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامیکی میکروتیر مدرج تابعی دارای جرم متحرک براساس تئوری زوج تنش اصلاح شده

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 142-163

10.30506/ijmep.2020.104117.1540

محمد هاشمیان؛ مصطفی پیرمرادیان؛ محسن نوذرپور شمی