نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک سامانه‌ی هوشمند تغییرخط اختیاری خودرو، در جریان ترافیک واقعی، مبتنی بر پارامتر زمان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 206-227

10.30506/ijmep.2020.105281.1556

علیرضا خدایاری؛ علی غفاری؛ عباس پورمحمودی؛ مهرداد جوادی