نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی کنترل مقاوم برای سیستم شبکه‌ای آبشاری بر اساس ماتریس افزوده در حضور تاخیر شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.30506/ijmep.2021.120319.1673

علی چائی بخش لنگرودی؛ نسیم انسان صفت ماسوله؛ علی جمالی؛ رضا شهنازی