نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر محیط متخلل زیر صفحه جاذب و بازیاب حرارتی در افزایش کارایی هواگرمکن های خورشیدی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 85-102

10.30506/ijmep.2020.117107.1654

میلاد قاسمی؛ حبیب اله صفرزاده؛ محمد الفتی؛ محمد جمشیدمفید