نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنش پسماند ایجادشده در پروسه سخت کاری با اشعه لیزر

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 6-30

سید هادی یوسفی؛ پریسا حسینی تهرانی


2. تنش های حرارتی در دیسک و لنت قطار

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-27

پریسا حسینی تهرانی؛ خدیجه مرادی؛ سیمین بال محمدی