نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنش پسماند ایجادشده در پروسه سخت کاری با اشعه لیزر

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 6-30

سید هادی یوسفی؛ پریسا حسینی تهرانی