نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی ترک عرضی در لوله های حاوی سیال تحت فشار داخلی

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 20-39

محمد حسین زاده؛ انوشیروان فرشیدیان فر