نویسنده = �������������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد سیستم کنترل رباست چند متغیره بویلر

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 76-91

مهدی پارسا؛ علی وحیدیان کامیاد؛ محمد باقر نقیبی سیستانی