نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی جریان سیال تراکم ناپذیر بین دو استوانه غیر هم مرکز با طرح MCB

دوره 13، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 19-31

سید اسماعیل رضوی؛ ارسلان آقازاده