نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تنش های حرارتی در دیسک و لنت قطار

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-27

پریسا حسینی تهرانی؛ خدیجه مرادی؛ سیمین بال محمدی