نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنش تماسی و تغییر مکان کشسان بین ورق FGM با سنبه صلب تخت به کمک حل تحلیلی و عددی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 79-102

محمد حسین جلائی؛ رضا اکبری آلاشتی؛ محمد افتاری