نویسنده = شهرام اعتمادی حقیقی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاش با روش های تجزیة مدهای ذاتی و شبکة عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.30506/ijmep.2021.138771.1739

شهرام اعتمادی حقیقی؛ زهرا دهرویه؛ سید اشکان موسویان؛ علی علی نیازیازی


2. ارتعاشات اجباری غیرخطی ورق دایروی توخالی از جنس آلیاژ حافظه‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.30506/ijmep.2021.521999.1756

امیرحسین نصراله براتی؛ علی اصغر جعفری؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ عادل مقصودپور