نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و شبیه سازی ارتز قوزک بیمار محور با عملگر فنر پیچشی

دوره 23، شماره 1، بهار 1400، صفحه 22-42

10.30506/ijmep.2021.104860.1548

فرشید صادقیان؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مراد کریمپور؛ مصطفی باغانی