نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تجربی و عددی خواص و رفتار مکانیکی ساختار مشبک کلوین، ساخته‌شده توسط روش SLM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.30506/ijmep.2021.114578.1632

رضا صارمیان؛ احسان فروزمهر؛ محسن بدرسمای؛ محمود کدخدایی