نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. یک میدان سرعت جدید برای تحلیل فرآیند کشش میله با پروفیل قالب منحنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30506/ijmep.2021.109219.1590

محمد مهدی مهدوی؛ حشمت اله حقیقت