نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی ریاضی و بررسی پایدارپذیری حرکت کایت مولد در فضا

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 6-15

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی؛ حسین دریجانی