نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص کششی نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیپروپیلن/ نانو صفحات گرافن/ نانو رس با استفاده از روش رویه پاسخ

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 22-41

غلامحسین پایگانه؛ اسماعیل قاسمی؛ اعظم کاظم نژاد