نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اجزای محدود و تجربی فرایند شکل دهی نموی، بررسی شکل و توزیع ضخامت ورق

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 34-46

محسن نخعی؛ محمود فرزین؛ سعید امینی؛ محسن لوح موسوی