نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی فرآیند فشردن دیسک با یک مدل جدید صلب پلاستیک بدون المان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 28-38

مهرداد فروتن؛ رحیم ستوده بحرینی؛ مهدی مرتضوی