نویسنده = کیومرث مظاهری بادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر قطر و رطوبت ذرات در احتراق سوخت مشتق شده از زباله‌ها (RDF)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 78-97

امین کاردگر؛ کیومرث مظاهری بادی


2. مقایسه مدل‌های پیش‌بینی پارامترهای امواج انفجاری ابر هوا- سوخت

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 55-75

گلناز بشیری زاهد؛ کیومرث مظاهری