نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 4
4. مطالعه تجربی رطوبت زدایی از هوای مرطوب روی لوله پره‌دار در جابجایی آزاد

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 62-77

کامران هیربدی؛ محمود یعقوبی