نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. به کارگیری خفه کن های عکس العملی برای کاهش نوفه ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-68

علی فائزیان؛ محمدرضا مدرس رضوی؛ امیر امیدوار