نویسنده = ������ ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی و مطالعه پارامتری شریان اتساع‌پذیر آئورت

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 6-23

سید جعفر روزگار؛ نبی جهانداری؛ امیر حسین نیک سرشت