نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فرآیند پرس در قالب شیار محدود (CGP) بر روی ورق های مسی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 6-18

محمد هنرپیشه؛ فرشاد نظری؛ وحید ابراهیم پور