نویسنده = ���������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. حل تحلیلی جبهه موج حاصل از انتشار امواج انفجار با استفاده از تابع گرین

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 170-184

سیدمجتبی شریعتمدارمرتضوی زواره؛ ایرج جعفری گاو زن