نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد الگوریتم FACL و شبیه ساز عددی دمایی جهت تحلیل تنش سازه های هوافضایی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 78-100

محمد مهدی دوستدار؛ مرتضی مردانی؛ فرهاد قدک