کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعیین بهینه پارامتر انعطاف‌پذیری بال برای محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارد بر یک پرنده بال‌زن بر پایه الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.30506/ijmep.2022.545059.1841

رحمت عابدزاده معافی؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ محمّد جواد محمودآبادی


بهبود عملکرد پره یک روتور با تغییر همزمان فاصله لقی نوک و جابجایی محوری پره

دوره 21، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 107-129

ایرج میرزایی؛ امیرشایان آزاده؛ نادر پورمحمود


طراحی و ارائه الگوریتم انتخاب سیستم تهویه مطبوع بهینه ساختمان

دوره 20، شماره 3، آذر 1397، صفحه 59-79

علیرضا خدایاری؛ علی غفاری؛ مجید عمیدپور؛ نسیم مهرفرزام