کلیدواژه‌ها = فرم درجه دوم خطی به صورت زمان کوتاه
تعداد مقالات: 1
1. تخمین پارامترهای دینامیک طولی خودرو به روش شبیه‌سازی سخت‌افزار در حلقه

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-76

ایمان تاهباززاده مقدم؛ جواذ مرزبان راد