کلیدواژه‌ها = ضرایب کپسترال فرکانسی مل
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک الگوریتم جدید برای تشخیص احساس گوینده برای تعامل انسان و ربات

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 92-109

علی نیک نژاد؛ علی غفاری؛ علیرضا خدایاری